1. Sürünerek
  2. Düzmece
  3. Çıkart
  4. Susma
  5. Uyanış
  6. Niye
  7. Kafesor