1. Yuvarlanan Taşlar
  2. Ne Varsa Bende Var
  3. Ne Varsa Bende Var (80’s Remix)
  4. Yuvarlanan Taşlar (Versiyon)